De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit betekent chronisch obstructieve longziekte. COPD is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA, maar deze term wordt niet meer officieel gebruikt.

Longfunctie

COPD is een chronische aandoening waarbij de longfunctie achteruit gaat. De klachten zijn:hoesten, slijmproductie en kortademigheid. De eerste symptomen beginnen meestal na het 40e jaar. Astma is ook een chronische longaandoening, deze valt echter niet onder de COPD. Astma ontstaat meestal door allergieën. De aanleg hiervoor is erfelijk. COPD ontstaat bijna altijd door langdurig roken. Bij een kleine groep mensen met COPD is de oorzaak langdurige blootstelling aan stofdeeltjes (werk) of door een aangeboren enzymgebrek.

Gevolgen van COPD

In de beginfase is er veel slijmvorming. Later raakt het longweefsel beschadigd, onder andere door veel hoesten, waardoor de longinhoud afneemt en de ademhaling belemmerd wordt. Hierdoor worden de ademhalingsspieren zwakker wat weer zorgt voor meer benauwdheid. Het veranderde ademhalingspatroon dat ontstaat door de zwakkere ademhalingsspieren en de belemmerde ademhaling zorgt voor een disfunctionele ademhaling. Dit heeft als gevolg het ontstaan van  allerlei andere lichamelijke ongemakken.

Daarnaast worden de luchtwegen door de COPD meer prikkelbaar waardoor iemand extra kortademig door rook, koude lucht, mist enzovoorts.

Uit angst voor de kortademigheid gaat men minder bewegen/ inspannen waardoor de conditie nog meer verslechtert en men in een neerwaartse spiraal terecht komt.

Niet te genezen

COPD is een aandoening die niet genezen kan worden. Iemand moet ermee leren leven, net als zijn/haar omgeving. Dat is, zeker in het begin, heel emotioneel en levert veel onzekerheid op. De klachten serieus nemen en zorgen voor een goede behandeling helpen hierbij. Vaak werken de huisarts, specialist, fysiotherapeut, gespecialiseerde verpleegkundige en/of thuiszorg samen. Samen met een fysiotherapeut, de specialist in beweging, kan iemand leren zo goed mogelijk om te gaan met COPD.

Wat kan de fysiotherapeut voor je betekenen?

Fysiotherapie kan bijdragen aan een effectievere manier om slijm op te hoesten, het aanleren van een betere ademhaling en helpen met het op peil brengen en houden van de conditie.

Hoesten

Mensen met COPD hoesten veel om slijm kwijt te raken. Bij sommige zijn de longen echter minder stevig en werkt hoesten juist averechts. De fysiotherapeut kan je een methode leren om zo effectief mogelijk slijm op te geven. Hierdoor verdwijnen luchtweginfecties sneller.

Ademen

Bij moeite met ademen, kan de fysiotherapeut je een betere en functionelere ademhaling aanleren. Zo houdt je activiteiten langer vol en krijg je er ook weer meer plezier in.

Conditie

Ook kan de fysiotherapeut je deskundig begeleiden bij het verbeteren of op peil houden van de conditie. In overleg en afgestemd op je persoonlijke situatie stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma op ter verbetering van de conditie. Eventueel krijg je ook specifieke oefeningen voor bijvoorbeeld de ademhalingsspieren en arm- of beenspieren.

Blijven bewegen

Of het verbeteren van je conditie nu weken of maanden duurt, het is noodzakelijk dat je na de behandeling zelfstandig verder gaat met de nodige beweging.