Waar mensen werken, is ziekteverzuim!

Dit is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Ziekteverzuim wordt een steeds groter probleem door de innovatieve en veranderende processen in het werkveld. Ziekteverzuim is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals: leeftijd, stress, werkdruk, gezondheid en privéomstandigheden.

De gemiddelde werknemer bestaat niet: ze zijn allemaal uniek. Hebben hun eigen verhaal en hun eigen aardigheden. Maar wat nou als deze eigenschappen leiden tot klachten? Kan je als werkgever deze klachten en erop volgende ziekteverzuim voorkomen?

Herken je als werkgever de signalen van een burn-out?

Acht uur per dag zitten is niet gezond, zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd. Wat zijn de gevolgen van dit zitten voor je werknemers? Dit kan voor ieder persoon weer anders zijn. Welke signalen zijn er op de werkvloer? Wat kan je hier als werkgever aan doen?

Daar is de Praktijk Pietersen Check voor ontwikkeld. Deze check screent je personeel op fysiek en mentaal gebied middels gevalideerde testen.

De werknemer krijgt een individueel verslag met persoonlijke aanbevelingen hoe hij zijn gezondheid kan verbeteren. De werkgever/leidinggevende krijgt een geanonimiseerd verslag met betrekking tot de gezondheid binnen de organisatie.

Positieve effecten van de Praktijk Pietersen Check:

 • Werknemers gaan efficiënter werken en hebben minder (kans op) ziekteverzuim
 • Werknemer krijgt persoonlijk verslag met uitkomsten en aanbevelingen voor de gezondheid en kan daarin zelf zijn/haar verantwoordelijkheid nemen
 • Werkgever krijgt een overzicht dat betrekking heeft op de werkvloer en kan zo tijdig problemen signaleren en hierop inspelen.
 • Gesignaleerde problemen kunnen snel en kundig worden behandeld door Praktijk Pietersen.

Conclusie:

 • Inzicht in ziekteverzuim
 • Prognoses voor de toekomst
 • Preventie fysieke en mentale problemen
 • Inzicht in houding en beweging met betrekking tot de werkzaamheden
 • Vertrouwen en communicatie werkgever en werknemer verbeteren
 • Optimaliseren van het functioneren van een werknemer
 • Financieel aantrekkelijk
 • Minder ziekteverzuim

Hoe ziet de Praktijk Pietersen Check eruit?

 • Werknemers vullen een online vragenlijst in
 • Een afspraak met een fysiotherapeut voor een lichamelijk onderzoek, gesprek over de antwoorden van de vragenlijst, inzicht in voedingspatroon
 • Evaluatie van de verzamelde gegevens
 • Persoonlijk verslag met adviezen voor de werknemer
 • Overzicht voor werkgever met alle belangrijke aspecten en adviezen

De gezondheid van de werknemers wordt verbeterd door begrip, vertrouwen en communicatie met de werkgever en de fysiotherapeut.

Uit ervaring blijkt dat dit onderzoek zorgt voor verrassende uitkomsten.

JE HOEFT NIET ZIEK TE ZIJN OM BETER TE WORDEN