Krullaards Perfect Reset therapie: KPR

Wanneer je last hebt van rug- en/of nekklachten kan de Krullaards Perfect Reset® therapie de oplossing zijn. De Krullaards Perfect (Body) Reset® therapie, ook wel KPR genoemd, pakt een belangrijke oorzaak aan van lage rug-en nekklachten, namelijk een scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom. Deze bekkenscheefstand leidt tot fricties in de wervelkolom waardoor wervels een andere stand aannemen en zenuwen bekneld kunnen raken. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van de lage rug- of nekklachten.

Grondlegger fysiotherapeut Rob Krullaards

Naamgever en grondlegger van de Krullaards Perfect Reset (KPR) therapie is fysiotherapeut Rob Krullaards. In de praktijk ondervond hij dat rugpatiënten regelmatig terugkwamen. Dit was voor hem aanleiding om een therapie te ontwikkelen die de oorzaak van de klachten effectief aanpakt. Hij werkte ruim 12 jaar aan zijn KPR therapie en aan een vernieuwend en uiterst comfortabel behandelapparaat. Inmiddels zijn hiermee al ruim 64.000 patiënten behandeld met een succesratio van meer dan 90% (het rechtzetten van het bekken).

Wat doet de KPR behandeling?

pic_bedehandling_1

De Krullaards Perfect Reset® plate is een bijzonder behandelapparaat. De scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom wordt snel en comfortabel opgeheven. Hierdoor kunnen eventueel beknelde zenuwen weer vrijkomen. De oorspronkelijke pijnklachten van patiënten zijn in veel gevallen vrijwel direct verdwenen.

Voor veel patiënten is het verbazingwekkend dat ook één of meer andere klachten verdwijnen. De bloeddruk blijkt na de KPR behandeling in veel gevallen te zijn genormaliseerd. Spierzenuwreflexen verbeteren vaak aanwijsbaar en kuitkrampen (‘restless legs’) verdwijnen. Veel patiënten die ’s nachts uit bed moesten voor toiletbezoek, slapen weer ongestoord verder. Het zijn zomaar enkele voorbeelden van effecten die optreden na de behandelingen.

Hoe verloopt een Krullaards Perfect Reset behandeling

Voorafgaand aan de Krullaards Perfect Reset (KPR) behandeling controleert de therapeut of er sprake is van scheefstand van het bekken. Het is gebleken dat dit in meer dan 90% van de gevallen een feit is. Ook worden er enkele metingen verricht, ten aanzien van nekbeweeglijkheid, de spierzenuwfunctie en de belastbaarheid van armen en benen.

Hierna nodigt de therapeut je uit om gewoon op kousenvoeten op de Krullaards Perfect Reset® plate te gaan staan. Na enkele drukmetingen en bewegingen met de benen op de plate, is dit onderdeel van de behandeling na 30 seconden ten einde. Je bekken staat weer recht. De oorspronkelijke pijn kan in veel gevallen vrijwel onmiddellijk verdwenen zijn.

De therapeut herhaalt vervolgens de metingen die voorafgaand aan de behandeling plaatsvonden en laat je de resultaten zien. Hierna krijg je een korte warmtebehandeling ter ontspanning om het effect van de KPR behandeling maximaal te maken.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Om het bekken duurzaam recht te houden, is doorgaans een behandeltraject van drie consulten noodzakelijk. Na de eerste behandeling ontvang je de Krullaards Perfect Reset insole trainers die je in de schoenen draagt. Deze helpen de rechte bekkenstand vast te houden.

Kijk voor meer informatie op www.krullaardsperfectreset.nl. Daar zie je ook welke BN’ers je voorgingen met de KPR behandeling!

Wij scoren gemiddeld een 9,3 op basis van 17 beoordelingen Reviews